קנדה היא אחת המדינות המפותחות והמתקדמות, שבה הגירה היא כלי המפתח להתפתחות כלכלית. הגירה לקנדה זהו מנוע הצמיחה של האוכלוסייה המדינה ובהתאם קיימת בה דרישה גבוהה ביותר לאנשי מקצוע מוסמכים ובעלי ניסיון. הדרישה לאנשי מקצוע זרים קיימת בכל רחבי קנדה. תוכנית ההגירה הכלכלית מופעלת ברמה הפדרלית באמצעות המערכת המקוונת אקספרס אנטרי.

מהי מערכת אקספרס אנטרי?

Express Entry (EE) היא מערכת פדרלית לסינון אנשי מקצוע מוסמכים שהגישו מועמדות למעבר לקנדה למגורי קבע. המהגרים הפוטנציאליים מגישים מועמדות באופן מקוון, דרך מערכת אקספרס אנטרי לאחת משלוש התוכניות הפדרליות להגירה כלכלית:

 • Federal Skilled Worker Program (FSW) – תוכנית לאנשי מקצוע מוסמכים, מתאימה למהנדסים, אנשי מחשבים, מנהלים בעלי השכלה גבוהה.
 • Federal Skilled Trades Program (FSW) – תוכנית המתאימה לאנשי מקצוע בתחומי מלאכת היד שיקבלו הצעת עבודה ממעסיק קנדי בתחומי מלאכות היד לתקופה של שנה 1, עם רמת הסמכה NOC. ניתן לשייך לכאן חשמלאים, מכונאים, בנאים ואנשי מקצוע אחרים בעלי השכלה ברמת טכנאי או תעודת מקצוע.
 • Canadian Experience Class (CEC) – תוכנית לאנשי מקצוע בעלי ניסיון של 12 חודשיםבעבודה בקנדה לפחות במשרה מלאה במקצועות NOC 0, A או B. תוכנית זו פותחה לסטודנטים זרים שלמדו בקנדה והועסקו במקצוע במשך שנה אחת לפחות, וכן לעובדים זרים שהגיעו לקנדה במסגרת חוזה עבודה.

הממשל הפדרלי האציל סמכויות מסוימות בתחום ההגירה לפרובינציות המפעילות תוכניות הגירה משל עצמן במסגרת Provincial Nominee Program (PNP), תוכניות מקומיות עם קישור ישיר למאגר של אקספרס אנטרי. לאחר השלמה בהצלחה של תוכנית מטעם הפרובינציה ניתן להגיש מועמדות למגורי קבע דרך אקספרס אנטרי, והגשת מועמדות מטעם הפרובינציה תזכה את המועמד ב-600 נקודות בסולם ההערכה של המערכת.

תוכניות מטעם הפרובינציות המקושרות למערכת אקספרס אנטרי

 • Ontario Human Capital Priorities (OINP HCP) – תוכנית לבעלי מקצועות שיש להם ביקוש בפרובינציית אונטריו. הפרובינציה תזמין מיוזמתה את המועמדים הקיימים במאגר של Express Entry.
 • Ontario French-Speaking Skilled Worker (OINP FSSW) – תוכנית למועמדים דו-לשוניים השולטים היטב בשפה הצרפתית והאנגלית. הפרובינציה תזמין מיוזמתה את המועמדים הקיימים במאגר של Express Entry.
 • Ontario Skilled Trades (OINP ST) – תוכנית לאנשי מקצוע בתחום מלאכות היד לפי הגדרת המערכת הפדרלית FST. התנאי העיקרי להשתתפות בתוכנית היא ניסיון בעבודה בפרובינציית אונטריו. התוכנית מתאימה לבוגרי מוסדות לימוד זרים ולעובדים זרים באונטריו לאחר שעבדו בפרובינציה במשך שנה אחת לפחות.
 • Express Entry British Columbia – Skilled Worker (BCPNP EEBC SW) – תוכנית לאנשי מקצוע מוסמכים שקיבלו הצעת עבודה בקולומביה הבריטית
 • Express Entry British Columbia – Healthcare Professional (BCPNP EEBC HP) – תוכנית לאנשי מקצוע בתחום הרפואה שקיבלו הצעת עבודה בקולומביה הבריטית
 • Express Entry British Columbia – International Graduate (BCPNP EEBC IG) – תוכנית לסטודנטים זרים שקיבלו הצעת עבודה בקולומביה הבריטית.
 • Express Entry British Columbia – International Post-Graduate (BCPNP EEBC IPG) – תוכנית לסטודנטים זרים שסיימו תוכנית לימודים לתואר שני או שלישי בתחומי הרפואה או המדע השימושי וקיבלו הצעת עבודה בקולומביה הבריטית.
 • Alberta Express Entry (AINP AEE) – תוכנית לאזרחית זרים בעלי זיקה משפחתית מוכחת לפרובינציית אלברטה והמתגוררים בה על בסיס חוקי במועד ההגשה. התוכנית מיועדת לבוגרי מוסדות לימוד זרים ועובדים זרים אשר נמצאים באלברטה. ניתן להגיש מועמדות דרך מערכת ההגירה של הפרובינציה.
 • Manitoba Skilled Workers Overseas: Express Entry Pathway (MPNP SWO EEP) – תוכנית למועמדים בעלי הסמכה וניסיון במקצועות המבוקשים במניטובה, וכן בעלי זיקה משפחתית מוכחת למניטובה. ניתן להגיש מועמדות דרך מערכת ההגירה של הפרובינציה. לקבלת הזמנה להגשת מסמכים יש לצבור ציון מינימלי במערכת של הפרובינציה.
 • Saskatchewan International Skilled Worker: Express Entry (SINP ISW EE) – תוכנית לבעלי מקצוע מוסמכים שמקצועם כלול ברשימת המקצועות המשתתפים בתוכנית. ניתן להגיש מועמדות דרך מערכת ההגירה של הפרובינציה. לקבלת הזמנה להגשת מסמכים יש לצבור ציון מינימלי במערכת של הפרובינציה.
 • New Brunswick Express Entry Labour Market Stream (NBPNP EELMS) – תוכנית לאזרחים זרים המעוניינים לגור ניו ברנזוויק ואשר מקצועם נכלל ברשימת המקצועות המשתתפים בתוכנית. ניתן להגיש מועמדות דרך מערכת ההגירה של הפרובינציה. לקבלת הזמנה להגשת מסמכים יש לצבור ציון מינימלי במערכת של הפרובינציה.
 • Newfoundland and Labrador Express Entry Skilled Worker (NLPNP EESW) – תוכנית לאזרחים זרים המעוניינים לגור בניופאונדלנד ובלברדור ואשר קיבלו הצעת עבודה בפרובינציה. ניתן להגיש מועמדות דרך מערכת ההגירה של הפרובינציה. לקבלת הזמנה להגשת מסמכים יש לצבור ציון מינימלי במערכת של הפרובינציה.
 • Newfoundland and Labrador Priority Skills (NLPNP PS) – תוכנית לסטודנטים זרים בוגרי מוסדות לימוד בניופאונדלנד ובלברדור וכן לעובדים זרים המועסקים בתחומי רפואה, הנדסה, חקלאות ימית או מחשבים. ניתן להגיש מועמדות דרך מערכת ההגירה של הפרובינציה. לקבלת הזמנה להגשת מסמכים יש לצבור ציון מינימלי במערכת של הפרובינציה.
 • Nova Scotia Experience: Express Entry (NSNP EE) – תוכנית לעובדים זרים בעלי שנת ניסיון אחת בעבודה בפרובינציית נובה סקוטיה. ניתן להגיש מועמדות דרך מערכת ההגירה של הפרובינציה. לקבלת הזמנה להגשת מסמכים יש לצבור ציון מינימלי במערכת של הפרובינציה.
 • Nova Scotia Express Entry Labour Market Priorities (NSNP EE LMP) – תוכנית לעובדים זרים אשר מקצועם נכלל ברשימת המקצועות המבוקשים בנובה סקוטיה. ניתן להגיש מועמדות דרך מערכת ההגירה של הפרובינציה. לקבלת הזמנה להגשת מסמכים יש לצבור ציון מינימלי במערכת של הפרובינציה.
 • Nova Scotia Express Entry Labour Market Priorities for Physicians (NSNP EE LMPP) – תוכנית לרופאים ורפואי משפחה בעלי רישיון עבודה מוכר בנובה סקוטיה, ואשר קיבלו הצעת עבודה ממוסד בריאות בפרובינציה. ניתן להגיש מועמדות דרך מערכת ההגירה של הפרובינציה. לקבלת הזמנה להגשת מסמכים יש לצבור ציון מינימלי במערכת של הפרובינציה.
 • Prince Edward Island Express Entry (PEIPNP EE) – תוכנית לעובדים זרים המעוניינים לגור באי הנסיך אדוארד. התוכנית מציעה תנאים המשתנים בין מועמדים שהוצעה להם משרה בפרובינציה וכאלה שלא. תינתן העדיפות למועמדים המתגוררים והעובדים באי הנסיך אדוארד. ניתן להגיש מועמדות דרך מערכת ההגירה של הפרובינציה. לקבלת הזמנה להגשת מסמכים יש לצבור ציון מינימלי במערכת של הפרובינציה.
 • Yukon Express Entry (YNP EE) –תוכנית לעובדים זרים המעוניינים לגור ביוקון וקיבלו הצעת עבודה ממעסיק ביוקון. המועמדות תוגש על-ידי המועמד והמעסיק במקביל.
 • Northwest Territories Express Entry (NTNP) – תוכנית לעובדים זרים המעוניינים לגור בטריטוריות הצפון-מערביות ואשר קיבלו הצעת עבודה ממעסיק מקומי.

כיצד פועלת מערכת אקספרס אנטרי?

אחרי שהמועמד מילא את פרטיו בפרופיל של אקספרס אנטרי יוקצו לו נקודות על פי סולם Comprehensive Ranking System (CRS) הכולל מדדים כגון: ידיעת שפות, השכלה, ניסיון בעבודה, רמת הסמכה, גיל וקשרי משפחה בקנדה. משרד ההגירה עורך באופן קבוע סבבי זימונים באקספרס אנטרי ושולח הזמנות להגשת מועמדות למגורי קבע (ITA) למועמדים שצברו ציונים גבוהים. לאחר קבלת ההזמנה יש להעלות למערכת את כל המסמכים הנדרשים לבדיקה. לאחר טיפול בפנייה ובדיקת ההתאמה של המועמד לדרישות התוכנית וכן לאחר בדיקה בטחונית, יודיע משרד ההגירה למועמד על החלטתו. אם ההחלטה חיובית יקבלו המועמד ומשפחתו אשרות הגירה.

המערכת מאפשרת לצבור עד 1200 נקודות שמהם 600 ניתנות רק במקרה של הגשת מועמדות מטעם הפרובינציה. מ-600 הנקודות הנותרות 100 מורכבות משילוב של גורמי הסתגלות (Transferability Factors) ו-500 הנותרות מחולקות ל-460 נקודות למועמד עצמו ו-40 נקודות לבןבת הזוג.

תנאי קריטי לכל מועמד הוא הגעה לרמה CLB 9 באנגלית – כלומר ציון IELTS General 7.0 ו-8.0 על חלק ה-Listening. רמה CLB 9 היא תנאי הכרחי לצבירת מספר נקודות מירבי במרכיב ההסתגלות למועמד בעל תואר שני ושלוש שנות ניסיון בעבודה בארץ המוצא.

קיימות מספר דרכים להעלות את הציון בפרופיל. השיטה הפשוטה ביותר – לשפר את רמת השליטה בשפות הרשמיות של קנדה. דו-לשוניות תזכה את המועמד בבונוסים משמעותיים (70-62 נקודות). מלבד זאת, הציון עולה ביחס ישר לרמת ההשכלה, כך שמעבר מתואר ראשון לתואר שני גם עשוי להעלות את סיכוייכם. מציאת מעסיק קנדי תתרום לכם 50 נקודות נוספות. לבסוף, לימודים ועבודה בקנדה יזכו אתכם בתוספת של עוד כ-30-15 נקודות עבור לימודים ו-35 נקודות לכל שנת ניסיון בעבודה בקנדה.

כמה זמן יש להמתין להזמנה?

משרד ההגירה עושה את מירב המאמצים לטפל ברוב הפניות שהושלמו בתוך שישה חודשים, אם כי בשנת 2021 משך הטיפול בשלוש התוכניות הפדרליות התארך. כך, למשל, משך הטיפול בפניות בתוכנית Federal Skilled Trades גדל פי שניים ועומד כיום על 12 חודשים כמעט לכל המועמדים.

אשר לתוכנית Federal Skilled Worker, תהליך הטיפול בה אורך עכשיו כתשעה חודשים.

משך הטיפול במועמדויות לתוכנית Canadian Experience Class התארך מעט גם הוא וכעת לוקח כשבעה חודשים.

הפרופיל של המועמדים במאגר של אקספרס אנטרי נותר בתוקף למשך 12 חודשים. לאחר מכן כל הפרופילים של המועמדים שלא קיבלו הזמנות נמחקים, אולם מועמדים אלו רשאים לפתוח פרופיל חדש ולהיכנס למאגר שוב בתנאי שהם עדיין עונים על כל הקריטריונים של תוכנית אקספרס אנטרי אחת לפחות.

כדי ללמוד יותר על ההגירה לקנדה קבעו פגישת ייעוץ עם אולג שינדלר, יועץ הגירה מוסמך ומומחה להגירה כלכלית לקנדה.

הוראות כיצד להזמין ייעוץ
1. בחר יום
2. בחר זמן
3. לחץ על כפתור אשר
4. הזן את שמך הפרטי, שם המשפחה וכתובת הדוא"ל שלך
5. בחר בשיטת התקשורת: טלפון או זום
6. בחר את שפת הייעוץ
7. הזן את פרטי החיוב שלך בכרטיס אשראי
8. לחץ על הלחצן תזמון אירוע

לאחר הזמנת הייעוץ, תקבל אימייל עם פרטי ההזמנה, וקישור לשיחת הווידאו, אם תבחר בייעוץ באמצעות זום