אשרת סטודנט (Study Permit) או אישור לימודים בקנדה – היא מסמך חובה שעל אזרח זר לקבל כדי ללמוד בקנדה. אשרת סטודנט מאפשרת לרכוש השכלה בקנדה או להשתתף בלימודי מכינה האורכים שישה חודשים ומעלה. המסמך מאפשר לסטודנט להתגורר בקנדה במהלך הלימודים.

אשרת הלימודים היא מסמך רשמי המוצא מטעם משרד ההגירה של קנדה (IRCC). מסמך זה מאפשר להתגורר בשטח קנדה עד ארבע שנים.

אם עוד לא החלטתם לאיזו תוכנית להירשם – פנו למומחים! יועצי הלימודים שלנו יסייעו לכם לבחור את התוכנית והמוסד המתאימים ביותר למטרותיכם!

על המועמדים להמתין כ-60 עד 120 יום לקבלת האשרה, ומשך ההמתנה תלוי בגורמים רבים. היות שמדובר בתהליך ארוך למדי, כדאי להתחיל באיסוף כל המסמכים הנחוצים מבעוד מועד.

מה נדרש לקבלת אשרת סטודנט בקנדה?

אין זה סוד, שכדי להתקבל לכל אחת מהמכללות או האוניברסיטאות בקנדה יש לענות על קריטריונים מסוימים ובין היתר להצטייד בכל המסמכים הנחוצים.

דבר ראשון, יש לקבל מכתב המעיד על קבלה לתוכנית לימודים מסוימת – Letter of Acceptance או Letter of Admission ממוסד לימודים המוכר על-ידי ממשלת קנדה (Designated Learning Institution, DLI). למכללה או לאוניברסיטה שממנה התקבל המכתב אמור להיות מס' רישום (Designated Institution Number) במרשם המוכר על-ידי המדינה.

בהמשך יש להכין ולהגיש בקשה לקבלת אשרת סטודנט. לטופס הבקשה יש לצרף מסמכי זיהוי של המועמד ומסמכים המעידים על מצבו הכלכלי. תצטרכו לצרף גם תעודת יושר והצהרת כוונות (מכתב מוטיבציה).

לאחר בדיקת המסמכים יקבלו המועמדים זימון לבדיקה רפואית (IME), היות שמצב רפואי משביע רצון הוא תנאי הכרחי ללימודים ושהייה בשטח קנדה.

אל תשכחו לספק גם מסמכים שיוכלו לשכנע את הפקיד שיש לכם כוונה לשוב למדינתכם בסיום הלימודים, כלומר – להציג הוכחות לקיומם של קשרים הדוקים למולדתכם.

כדאי להדגיש גם, שאם משך תוכנית הלימודים קצר משישה חודשים – אין צורך באשרת סטודנט.

זה הכול – לשלב הראשון בדרך להשכלה קנדית. בהתקבל החלטה חיובית במשרד ההגירה, תקבלו מכתב על אישור הבקשה – Letter of Introduction. יש להדפיס מכתב זה ולהציגו לפקיד הגבולות לקבלת אישור לחצות את הגבול לקנדה.

 יתרונותיה של אשרת סטודנטים קנדית

במהלך הלימודים בקנדה קיים בידי הסטודנטים הזרים מגוון רחב ביותר של אפשרויות. אשרת הלימודים מאפשרת לסטודנטים הלומדים בלימודי יום באחת המכללות או האוניברסיטאות לעבוד עד 20 שעות בשבוע במהלך הלימודים ובמשרה מלאה לגמרי במהלך חופשות בלי אשרת עבודה מיוחדת. נשמע מפתה? יש עוד: אם הסטודנט מתקבל לעבודה מטעם המוסד שבו הוא לומד, שעות העבודה שם אינן נמנות עם מכסת עשרים שעות העבודה מחוץ לקמפוס!

יתר על כן, בני זוג לרבות ידועים בציבור של הסטודנטים הזרים רשאים להגיש בקשה לאשרת עבודה פתוחה (Open Work Permit), וילדיהם רשאים ללמוד בבתי הספר הקנדיים ללא כל תשלום! כך, לא תצטרכו לוותר על המשפחה ולהיפרד מיקיריכם לתקופת הלימודים בקנדה. כדאי לציין גם, שיחס אוהד כזה לסטודנטים זרים ולמשפחותיהם קיים בקנדה בלבד.

וזה עוד לא הכול. בתום הלימודים, הסטודנטים הזרים יכולים להישאר במדינה, לגור ולעבוד בה, אם יקבלו אישור עבודה לבוגרים (PGWP). ואילו הוותק בעבודה בקנדה עשוי לסייע לבוגר, ללא ספק, לקבל אשרה למגורי קבע בקנדה!

הסיבות העיקריות לסירוב במתן אישור לימודים

לא כל המעוניינים ללמוד בקנדה יקבלו אשרת סטודנט. ההחלטה בדבר הקבלה ללימודים מצויה באחריותה הבלעדית של ממשלת קנדה. העובדה שהתקבלתם ללימודים אינה מבטיחה את קבלת האשרה. לכן חשוב כל כך להגיש את המסמכים בצורה הנכונה.

על סמך ניסיוננו האישי סיכמנו כאן את הסיבות העיקריות לדחיית הבקשה לאשרת סטודנט:

 • הוכחות לא מספקות על עצמאות כלכלית;
 • תוצאות לא משביעות רצון של בדיקה רפואית;
 • ניסוח לא מדויק של מטרת הביקור;
 • היעדר הוכחות על כוונתכם לעזוב את קנדה בתום הלימודים.

מי נמצא בקבוצת סיכון גבוה לדחיית בקשה למתן אשרת סטודנט?

על פי המידע שאספנו לאורך השנים, קיימות קטגוריות מסוימות של סטודנטים זרים אשר נמצאים בסיכון גבוה במיוחד שבקשתם לקבל אשרת סטודנט תידחה:

 • פונים מעל גיל 27 המגישים בקשה ללימודים בתוכניות לתואר ראשון,
 • פונים מעל 35 המגישים בקשה ללימודים בתוכניות לתואר שני
 • פונים עם הפסקה בלימודים מעל 8 שנים
 • פונים עם עבר של סירוב למתן אשרה בקנדה, בארה"ב בבריטניה, בניו-זילנד או אוסטרליה (מדינות אלו חולקות זו עם זו את המידע על כל מבקשי האשרה)
 • פונים המגישים בקשה לתוכנית לימודים ברמה נמוכה יותר מהשכלתם הקודמת (למשל בקשה לתוכנית שנתית במכללה מטעם פונה בעל תואר ראשון)
 • פונים, אשר משנים ללא הסבר את תחום הלימודים לתוכנית שאינה קשורה בשום דרך לעברם המקצועי או האקדמי.

מלבד זאת, אזרחי מדינות מסוימות מסורבים לעיתים קרובות יותר מאחרים.

מטרתנו היא לאתר את כל הסיכונים האפשריים בפנייתכם, ואם ימצאו כאלה – להעמיד מראש לרשותו של משרד ההגירה הסברים מספקים המבססים את רצונכם לקבל אשרת לימודים בקנדה.

שינויים עקרוניים בנושא אשרות סטודנטים החל משנת 2024

המשרד לענייני מהגרים פליטים ואזרחים של קנדה (IRCC) עדכן את הדרישות והנהלים לסטודנטים זרים.

החל מ-1 בינואר 2024 קריטריון דמי הכלכלה למבקש אשרת סטודנט יעלה ל-20,635 דולר קנדי, עלייה משמעותית ביחס לרף הקודם – 10,000 דולר קנדי למבקש יחיד. ב-IRCC טוענים שהרף, הקיים משנות האלפיים המוקדמות, אינו עוד משקף את עלויות המחיה העדכניות, וכתוצאה מכך סטודנטים מגיעים לקנדה מבלי שבידיהם אמצעים מספקים למחייתם. הרף המעודכן יהיה תקף גם עבור "המסלול הישיר" – תהליך בקשת אשרה מיוחד הזמין לסטודנטים ממדינות מסוימות בלבד.

על מבקשי אשרת סטודנט להראות שבידיהם הסכום המינימלי הנחוץ בעת הגשת הבקשה באמצעות המצאת תדפיסי בנק מתאימים, אישורים על הלוואות סטודנטים או הוכחות על מקורות מימון (מלגות), עם תיק המסמכים הנלווים האחרים. חשוב לציין שדמי הנסיעה ושכר הלימוד אינם כלולים בדמי הכלכלה. העלאת הדרישות עלולה לצמצם את מספר המועמדים העומדים בקריטריונים לקבלת אשרת לימודים בקנדה.

IRCC מדגיש שרף דמי המחייה יתעדכן שנה בשנה בהתאם לרף ההכנסה המינימלי כפי שנקבע על-ידי הלשכה הסטטיסטית של קנדה לאנשים בעלי הכנסה נמוכה, וכך יובטח שלכל מועמד תהיה הכנסה מספקת כדי להימנע משיעור גבוה מדי של הוצאות על מצרכים חיוניים.

IRCC האריך את הנהלים הזמניים לסטודנטים זרים שתוקפם היה אמור לפוג עד סוף שנת 2023 ובפרט:

 1. הוארכה המדיניות המאפשרת לסטודנטים הזרים הרשאים לעבוד מחוץ לקמפוס לעבוד בקנדה במשך יותר מ-20 שעות שבועיות. עד 30 באפריל 2024 סטודנטים זרים בעלי אשרות לימודים הכוללות אישור עבודה מחוץ לקמפוס לא יוגבלו למכסה של 20 שעות בשבוע במהלך תקופות המבחנים. במקור הייתה ההטבה אמורה להסתיים עד 31 בדצמבר 2023, אך היא תישאר בתוקף עד 30 באפריל 2024. חשוב לציין שאזרחים זרים המפסיקים ללמוד או המצמצמים את היקף הלימודים עד ליום עבודה חלקי, מאבדים בדרך כלל את הזכות לעבוד מחוץ לקמפוס.
 2. הוארכה המדיניות המאפשרת לסטודנטים זרים לקזז את הזמן שהוצא על לימודים מחוץ לקנדה מתקופת אשרת העבודה לבוגרים (PGWP) עד 01 בספטמבר 2024. לסטודנטים זרים שהתחילו את לימודיהם במכללות ובאוניברסיטאות בקנדה עד 1 בספטמבר 2024 לא תקוזז התקופה שלמדו מחוץ לקנדה ממשך אשרת PGWP, וזאת בתנאי שישלימו לא פחות מ-50% מהתוכנית בקנדה. תוקף המדיניות הזאת, שאמורה הייתה להסתיים עד 31 בדצמבר 2023 יוארך. סטודנטים זרים שיתחילו ללמוד מה-1 בספטמבר 2024 והלאה יצטרכו שוב לקזז את תקופת הלימודים מחוץ לקנדה מתוקף אשרת ה-PGWP.

מלבד זאת הודיע IRCC על התכנון להנהיג בשנת 2024 תוכניות פיילוט ייעודיות שמטרתן להקל על הסטודנטים הזרים את המשך הלימודים בקנדה.

הפנייה אלינו עשויה לשפר בהרבה את הסיכויים שלכם לקבל אשרת לימודים: אנחנו מכירים היטב את  כל הדקויות הקשורות לאיסוף, מילוי והגשה של המסמכים הנחוצים, והרי זה בסופו של דבר מה שמבטיח לכם את ההצלחה במשימה. אשרת סטודנט בקנדה היא צעד ראשון לקריירה בין-לאומית מצליחה או להגירה לקנדה. לא כדאי להסתכן בדחייה כשאפשר לתת לאנשי מקצוע לעשות את העבודה.

הזמינו ייעוץ בנושא אישור לימודים – אשרת סטודנדט בקנדה אצל אולג שינדלר, יועץ הגירה מורשה ויועץ חינוכי!

הוראות להזמנת ייעוץ
1. בחר את משך הייעוץ שלך
2. ציין אם אתה בקנדה
3. לחץ על כפתור שלח
4. במסך הבא השתמש בלוח השנה
5. בחר יום
6. בחר זמן
7. לחץ על כפתור אשר
8. הזן את שמך הפרטי, שם המשפחה וכתובת הדוא"ל שלך
9. בחר בשיטת התקשורת: טלפון או זום
10. בחר את שפת הייעוץ
11. הזן את פרטי החיוב שלך בכרטיס אשראי
12. לחץ על הלחצן תזמון אירוע

לאחר הזמנת הייעוץ, תקבל אימייל עם פרטי ההזמנה, וקישור לשיחת הווידאו, אם תבחר בייעוץ באמצעות זום