לדירוג ההשפעה על שוק העבודה תפקיד חיוני במערכת ההגירה הקנדית. זהו תהליך המנוהל על-ידי משרד העבודה והרווחה של קנדה (ESDC) ובו מוערכות הצעות העבודה של המעסיקים הקנדיים כדי להבטיח, שלהעסקת העובד הזר לא תהיה השפעה שלילית על שוק העבודה הקנדי. אם אף אזרח קנדי או תושב קבע אינו זמין לעבודה ייתן ESDC ציון LMIA  חיובי שיאפשר למעסיק לשכור את שירותיו של האזרח הזר או לתמוך בבקשתו לתושבות קבע.

תהליך הבקשה לקבלת LMIA

האגף האמון על LMIA הוא "השירות הקנדי" הכפוף למשרד העבודה והרווחה של קנדה (ESDC). בקשת ה-LMIA כוללת את השלבים הבאים:

 • פרסום המשרה
 • חתימה על הצעת עבודה עם המועמדים הנבחרים
 • שליחת הבקשה
 • ראיון עם פקיד השירות הקנדי (במקרים הרלוונטיים)
 • קבלת ציון LMIA לפי ההחלטה שהתקבלה

דרישות לפרסום המשרה

תהליך LMIA מתחיל מגיוס כוח האדם. על המעסיקים הקנדיים לפרסם מודעות דרושים לאזרחים ולתושבי קבע של  קנדה בפורטל הממשלתי Job Bank במשך 30 ימים לפחות לפני שהמשרה תוצע לאזרחים זרים. חוץ מזה, על המעסיקים לפרסם את המשרה לפחות בשתי פלטפורמות נוספות לפרסות מודעות בתשלום.

חתימה על הצעת עבודה

כשהמועמד המתאים נמצא, על המעסיק והעובד הפוטנציאלי לחתום על הצעת העבודה. על הצעת העבודה החתומה לענות על כל הקריטריונים של מסלול ה-LMIA הרלוונטי כגון משכורת בסיס, משך העסקה, הגדרות תפקיד, תחומי אחריות וכו'. זהו אחד מהמסמכים העיקריים בתהליך קבלת LMIA.

הגשת בקשה להערכת ההשפעה על שוק העבודה

הצעד הבא הוא הגשת הבקשה ל-LMIA לשירות הקנדי. כיום ניתן להגיש את הבקשה בפורטל LMIA הייעודי, מה שהופך את התהליך לקל מעט יותר. הבקשה כוללת את כל פרטי המעסיק, מצבו הכלכלי (כדי להבטיח שהוא יוכל לעמוד בתשלום המשכורת המובטחת) והפעולות שנעשו בתהליך הגיוס (כדי להוכיח שאין אף קנדי זמין לעבודה כרגע). ובהמשך ידון השירות הקנדי בבקשה ויעריך האם יש צורך בגיוס עובד זר והאם הדבר יביא תועלת לשוק העבודה הקנדי.

ראיון עם פקיד השירות הקנדי

בסוף תהליך ההערכה הפקיד עשוי לפנות למעסיק לביצוע ראיון קצר. מטרת הראיון היא לחדד פרטים מסוימים ולקבל תשובות לשאלות הבהרה אם יש כאלה.

קבלת דירוג LMIA

לאחר סיום הטיפול בבקשה, יוציא נציג השירות הקנדי מכתב החלטה וישלח אותו למעסיק בדואר אלקטרוני. במכתב ההחלטה של LMIA יצוין התפקיד, מקום העבודה, תוקף הציון (העומד כרגע על 18 חודשים, תקופה מספיקה כדי לאפשר לאזרח הזר להגיש בקשה לאשרת עבודה ו/או תושבות קבע), וכן שמות ושמות המשפחה של העובדים הזרים הזמניים שניתן להעסיק על סמך דירוג ה-LMIA הנתון.

מי רשאי להגיש בקשה לדירוג LMIA

ככלל, כל עסק קנדי רשאי להגיש בקשה לדירוג LMIA בלא תלות בגודל העסק ובתחום העיסוק, וכל המעסיקים המנסים לגייס אזרחים ותושבי קבע של קנדה למשרה פנויה והשוקלים אפשרות להעסיק אזרח זר רשאים להגיש בקשה לדירוג LMIA. האופציה פתוחה לטווח רחב של בתי עסק – החל מעסקים קטנים וכלה בחברות ענק בין-לאומיות.

LMIA "פתוח"

אם המעסיק טרם מצא את העובדים המתאימים למשרה, אפשר גם להגיש בקשה ל-LMIA "פתוח". השירות הקנדי יוכל לדון בבקשתכם ולהוציא מכתב החלטה ללא ציון השמות של האזרחים הזרים. ברגע שהחברה תמצא מועמדים מתאימים ניתן להוסיף את השמות שלהם ל-LMIA  באמצעות הגשת בקשה מתאימה לשירות הקנדי.

 מסלולי LMIA

קיימים מספר מסלולי LMIA המיועדים לצרכים הספציפיים של המעסיקים הקנדיים:

 • Global Talent Stream
 • Agricultural Stream
 • Seasonal Agricultural Working Program
 • Permanent Resident Stream
 • In-home Caregivers
 • High-wage Stream
 • Low-wage Stream

תהליך הגשת הבקשה ל-LMIA עשוי להיות שונה בהתאם לסוג העבודה המוצעת לעובד הזר. בתהליך הדירוג מובאות בחשבון כמה קטגוריות תפקידים עיקריות:

משרות שכר גבוה

משרות שכר גבוה הן עבודות שהשכר המוצע בהן גבוה מהשכר הממוצע לאותו תפקיד ובאזור הנתון. בדרך כלל מדובר בתפקידים הדורשים מיומנויות וניסיון בתחום כלשהו. בתהליך בקשת הדירוג לתפקידים כאלה יש להגיש גם תוכנית המפרטת כיצד המעסיק עומד לסייע או לתמוך במעבר האפשרי של העובד הזמני לתושבות קבע. מעסיקים יכולים לבקש LMIA למשרות שכר גבוה במסגרת מסלול Global Talent Stream, High-wage Stream, מסלול Agricultural Stream ו-Permanent Resident Stream.

 משרות שכר נמוך

תפקידים שבהם השכר המוצע נמוך מהשכר הממוצע המוצע לאותו תפקיד באותו אזור נחשבים למשרות שכר נמוך. גם בגיוס לתפקידים כאלה קיים פרוטוקול הערכה מדוקדק שבו מחושבת ההשפעה של גיוס העובדים הזרים על שוק העבודה הקנדי. בתהליך נבדק קיום של עובדים קנדיים, השכר המוצע לעובד הזר ותנאי העסקתו. אמנם, בהעסקת עובדים במשרות שכר נמוך אין צורך בתוכנית מעבר, אך המעסיק יוגבל בכמות העובדים שהוא רשאי להעסיק. בבתי עסק שבהם עשרה עובדים ומעלה המכסה המותרת להעסקת עובדים זרים בשכר נמוך למשך שנתיים היא 10%.

דירוג השפעה על שוק העבודה למבקשי אקספרס אנטרי

המועמדים השוקלים להשתמש במסלול אקספרס אנטרי להגירה לקנדה יכולים לשפר במידה משמעותית את סיכוייהם אם יקבלו הצעת עבודה ממעסיק קנדי שקיבל LMIA. הצעת עבודה זו תוסיף להם נקודות רבות ותשפר את הסיכוי שלהם להיבחר לתושבות קבע. הצעת עבודה במשרה שבה נדרשת הסמכה בקטגוריית TEER 0, 1, 2 או 3 לפי מפתח המקצועות הלאומי (NOC) עשויה להוסיף 50 נקודות למועמד. יתר על כן, אזרחים זרים שיקבלו הצעות עבודה בקטגוריה 00 לפי NOC עשויים לזכות בלא פחות מ-200 נקודות.

 דרישות נוספות למעסיקים

מעסיקים קנדיים המעוניינים לגייס עובדים זרים חייבים בתשלום עמלה בסך 1000 דולר לכל בקשת LMIA. אגרה זו לא תיגבה אם הבקשה הוגשה לצורך תמיכה בתושבות קבע של העובד בלבד.

גביית עמלה על LMIA מהעובדים הזרים עצמם אינה חוקית! מעסיקים העוברים על כלל זה מסתכנים בתשלום קנס ואיסור להגיש בקשות LMIA למשך 5 שנים.

הגשת בקשה לדירוג LMIA עם Schindler Visa Services: סקירה קצרה

התהליך
 1. נבדוק האם אתם רשאים להגיש בקשה
 2. נגדיר את המשרה המבוקשת לפי NOC, מסלול המתאים ועוד
 3. נדריך אתכם ביצירת חשבון ב-Job Bank ובהגדרת המייצגים (אותנו).
 4. נפרסם את המשרה שלכם ב-Job Bank ובפלטפורמות הנוספות למשך לא פחות מ-30 יום.
 5. ננסח את הבקשה ואת הצעת העבודה.
 6. המעסיק והמועמד יחתמו על הצעת העבודה.
 7. המעסיק יחתום על הטופס.
 8. נגיש את הבקשה.
 9. השירות הקנדי יטפל בבקשה (בדרך כלל זה לוקח 3-2 חודשים)
 10. השירות הקנדי יזמן את המעסיק לראיון (בחלק מהמקרים)
 11. המעסיק יקבל את מכתב ההחלטה

מעוניינים להגיש בקשת להעסקת עובדים זרים? צרו קשר עוד היום! 

הוראות להזמנת ייעוץ
1. בחר את משך הייעוץ שלך
2. ציין אם אתה בקנדה
3. לחץ על כפתור שלח
4. במסך הבא השתמש בלוח השנה
5. בחר יום
6. בחר זמן
7. לחץ על כפתור אשר
8. הזן את שמך הפרטי, שם המשפחה וכתובת הדוא"ל שלך
9. בחר בשיטת התקשורת: טלפון או זום
10. בחר את שפת הייעוץ
11. הזן את פרטי החיוב שלך בכרטיס אשראי
12. לחץ על הלחצן תזמון אירוע

לאחר הזמנת הייעוץ, תקבל אימייל עם פרטי ההזמנה, וקישור לשיחת הווידאו, אם תבחר בייעוץ באמצעות זום