קנדה מברכת אזרחים זרים להצטרף לשוק העבודה הקנדי. על מנת לעבוד כחוק בקנדה, על העובד הזר לקבל אישור עבודה, מסמך מיוחד המאשר יחידים להיות מועסקים במדינה.

סוגי אישורי עבודה קנדיים

כל אישורי העבודה הקנדיים יכולים להיות אישורי עבודה ספציפיים למעסיק, אישורי עבודה ספציפיים לעיסוק ואישורי עבודה פתוחים.

אישורי עבודה ספציפיים למעסיק

מסמכים אלו מאפשרים לעובדים זרים לעבוד רק אצל המעסיק הרשום באישור העבודה שלהם. כדי להחליף מקום עבודה, העובד יצטרך למצוא מעסיק חדש, שעליו להשיג LMIA חדש כדי להעסיק עובד זה או כדי לקבל פטור מ-LMIA.

אישורי עבודה פתוחים

מסמכים אלה מאפשרים לאזרחים זרים לקבל עבודה אצל כל מעסיק קנדי, שהוא פטור מ-LMIA. בעלי האישורי עבודה פתוחים יכולים לשלב העסקה עם מספר מעסיקים ולעבוד בכל תחום ומקום.

אישורי עבודה ספציפיים לעיסוק

עובדים זרים המחזיקים באישורי עבודה ספציפיים לעיסוק רשאים לעבוד רק במקצועם או בעבודות ייעודיות. בדרך כלל ניתנים אישורי עבודה אלו למטפלים – מטפלים בבית ועובדי תמיכה בבית במסגרת בקשתם למגורי קבע. גם אישורי עבודה אלו נחשבים פתוחים.

תוכניות הגירה לעובדים זרים

קיימות שתי תוכניות גג המסדירות את העסקת עובדים זרים בקנדה. אלו הן תוכנית העובדים הזרים הזמניים (TFWP) ותוכנית הניידות הבינלאומית (IMP). כמו כן, אזרחים זרים שהגישו תביעת מקלט יכולים להגיש בקשה לאישור עבודה אם אינם יכולים לפרנס את עצמם מבלי לעבוד, בזמן שהם ממתינים להחלטה.

תוכנית העובדים הזרים הזמניים

תוכנית העובדים הזרים הזמניים (TFWP) היא תוכנית ממשלת קנדה המאפשרת למעסיקים להעסיק אזרחים זרים באופן זמני אם הם לא יכולים למצוא קנדים מוסמכים או תושבי קבע למלא את המשרות הפנויות. תוכנית זו מנוהלת על ידי משרד ההגירה, ומשרד תעסוקה של קנדה.

הערכת השפעה על שוק העבודה (LMIA)

כדי להעסיק עובד זר במסגרת TFWP, מעסיקים קנדיים חייבים להגיש בקשה להערכת השפעה על שוק העבודה (LMIA) מ-ESDC. ההערכה מאשרת כי אין עובד קנדי זמין למילוי התפקיד המוצע על ידי מעסיק וכי המעסיק עומד בכל התנאים של TFWP.

כל האישורי העבודה שהונפקו במסגרת TFWP הם ספציפיים למעסיק. המשמעות היא שעובדים זרים רשאים לעבוד רק אצל המעסיק הרשום באישור העבודה שלהם. כדי להחליף מקום עבודה, העובד יצטרך למצוא מעסיק חדש, אשר חייב להשיג תחילה LMIA כדי להעסיק עובד זה.

תוכנית ניידות בינלאומית

תכנית הניידות הבינלאומית היא תכנית המאפשרת לעובדים זרים מוסמכים להגיע לקנדה ולעבוד ללא LMIA. תכנית הניידות הבינלאומית כוללת תוכניות משנה רבות כגון תכנית ההתנסות הבינלאומית בקנדה (IEC), תכנית אישור עבודה לבוגרים (PGWP), יוזמת הניידות פרנקופונית לעובדים זרים דוברי צרפתית, הסכמי סחר חופשי עם מדינות ספציפיות או קבוצות של מדינות (ארצות הברית ומקסיקו, בריטניה, האיחוד האירופי וכו') ואחרים.

אישורי עבודה שהונפקו במסגרת תכנית הניידות הבינלאומית יכולים להיות אישורי עבודה ספציפיים למעסיק או אישורי עבודה פתוחים.

אישור עבודה בניידות פרנקופונית

הניידות פרנקופונית היא תוכנית המאפשרת לאזרחים זרים דוברי צרפתית לקבל עבודה בכל מחוז או טריטוריה של קנדה מלבד קוויבק ללא צורך ב-LMIA. אישור עבודה זה אינו מאפשר למחזיק להחליף מקום עבודה והוא ספציפי למעסיק. שפת העבודה לא חייבת להיות צרפתית, עם זאת, על העובד הזר להוכיח שרמת הצרפתית שלו היא לפחות CLB 7.

ניתן לקבל אישור עבודה בניידות פרנקופונית לתקופת הצעת העבודה או עד לפקיעת מסמך הנסיעה או הביומטרי, המוקדם מביניהם.

תוכנית אישורי עבודה לבוגרים

תוכנית אישור העבודה לבוגרים מאפשרת לסטודנטים בינלאומיים בעלי אישורי חינוך קנדיים לקבל אישור עבודה פתוח, המאפשר להם לקחת כל עבודה לתקופת הלימודים או עד שלוש שנים לאחר סיום הלימודים, המוקדם מביניהם. תכנית זו מיועדת לסטודנטים זרים שסיימו תואר או תעודה ממוסד על-תיכוני קנדי מאושר.

תכנית ההתנסות הבינלאומית בקנדה (IEC)

תכנית ההתנסות הבינלאומית בקנדה (IEC) כוללת שלושה זרמים: חופשת עבודה, מקצוענים צעירים וקו-אופ בינלאומי (סטאז'). תוכנית זו מאפשרת לאזרחים זרים בגילאי 18 עד 35 להגיע לקנדה לנסיעות ותעסוקה.

חופשת עבודה

אישור עבודה בקטגוריית חופשת עבודה אינו מחייב הצעת עבודה ממעסיק קנדי. קטגוריה זו של IEC מאפשרת לצעירים זרים לעבוד אצל יותר ממעסיק אחד וביותר ממקום אחד. סוג אישור העבודה במסגרת חופשת עבודה הוא אישור עבודה פתוח.

מקצוענים צעירים

תוכנית המקצוענים הצעירים מאפשרת לאנשי מקצוע צעירים ממדינות מסוימות להשיג עבודה במשרה מלאה בקנדה אם עבודתם תורמת להתפתחותם המקצועית ונמצאת במקצוע מיומן. אישור עבודה זה מחייב הצעת עבודה והוא ספציפי למעסיק

קו-אופ בינלאומי (סטאז')

אישור העבודה בקו-אופ בינלאומי הוא גם אישור עבודה ספציפי למעסיק המאפשר לסטודנטים זרים בתהליך קבלת תואר על-תיכוני לעבוד בקנדה אם הם מקבלים הצעת עבודה לעבודה או התמחות ממעסיק קנדי. אישור עבודה זה הוא גם ספציפי למעסיק. התנאי של תוכנית זו הוא שהעבודה שלך חייבת להיות קשורה ישירות לתחום הלימודים שלך וסיום מוצלח של הקו-אופ הוא חובה כדי להשלים את התוכנית האקדמית שלך.

אישורי עבודה ליזמים

כחלק מתוכנית הניידות הבינלאומית, יזמים זרים עשויים לקבל אישורי עבודה כסוחרים, משקיעים, יזמים פוטנציאליים מחוזיים, חברי מפתח מועמדי של תוכנית סטארט-אפ ויזה, מבקרים עסקיים תחת הסכמי סחר חופשי, ומעברים בתוך חברה.

אישורי עבודה למבקשי הגירה

בחלק מתוכניות ההגירה, לאזרחים זרים יש את היכולת להגיש בקשה לאישורי עבודה יחד עם בקשתם לתושבות הקבע. לדוגמה, מועמדי אקספרס אנטרי, כמו גם מועמדים במסגרת תוכנית ההגירה האטלנטית (AIP), תוכנית ההגירה הכפרית והצפונית (RNIP), או עובדים זרים המועמדים על ידי מחוז או טריטוריה יכולים להגיש בקשה לקבלת אישורי עבודה פתוחים (BOWP) בזמן שהם ממתינים להחלטה על בקשת PR שלהם.

עילה הומניטרית וחמלה

תובעים פליטים אשר ממתינים לדיון בתביעתם בקנדה עשויים לקבל אישורי העסקה תחת עילה הומניטרית וחמלה (H&C) לעבודה אצל כל מעסיק. חשוב להבין שהנפקת אישור עבודה של H&C אינה משנה את סטטוס תביעת הפליטים שלך; זה מאפשר לך לעבוד רק בזמן שאתה מחכה להחלטה לגבי תביעת הפליטים שלך.

אישור עבודה זה פתוח ומאפשר לך לעבוד אצל כל מעסיק עד שתביעת הפליט שלך תתקבל או תדחה.

שינדלר ויזה מתמחה בבקשות לאישור עבודה מכל הסוגים. אנו נעזור לך ולמעסיק שלך לקבל את כל המסמכים הדרושים בצורה חלקה ומהירה!

הזמינו פגישת ייעוץ כיצד לקבל אישור עבודה עם אולג שינדלר, יועץ הגירה קנדי!

הוראות להזמנת ייעוץ
1. בחר את משך הייעוץ שלך
2. ציין אם אתה בקנדה
3. לחץ על כפתור שלח
4. במסך הבא השתמש בלוח השנה
5. בחר יום
6. בחר זמן
7. לחץ על כפתור אשר
8. הזן את שמך הפרטי, שם המשפחה וכתובת הדוא"ל שלך
9. בחר בשיטת התקשורת: טלפון או זום
10. בחר את שפת הייעוץ
11. הזן את פרטי החיוב שלך בכרטיס אשראי
12. לחץ על הלחצן תזמון אירוע

לאחר הזמנת הייעוץ, תקבל אימייל עם פרטי ההזמנה, וקישור לשיחת הווידאו, אם תבחר בייעוץ באמצעות זום